Welkom op de website van de Reformatorische Oratoriumvereniging 'Canto di Lode' .

We hopen dat u bij het bezoeken van onze website enthousiast raakt of nieuwsgierig. We nodigen u van harte uit om eens te komen luisteren. Dat kan natuurlijk als wij een concert geven maar schroom niet om eens een repetitieavond van Canto di Lode mee te maken. Proef de sfeer en zing mee. Nog steeds enthousiast? U bent van harte welkom op onze vereniging Canto di Lode! Op onze website vindt u bijzonderheden en informatie betreffende onze oratoriumvereniging.

Voor alle vermelde datums in de toekomst op deze website geldt: D.V. (Jakobus 4 vers 15)

 

 

 

De corona-crisis heeft vervelende gevolgen. Het niet meer samen mogen komen om te zingen, hoort daar wat mij betreft zeker bij. Maar er zijn natuurlijk veel ernstigere zaken. Er zijn mensen die ziek worden en zelfs sterven. Er zijn grote financiële zorgen en er is onzekerheid over wat de toekomst brengt.

De afgelopen tijd heb ik ook wel nagedacht over de positieve effecten van het virus. En ja, ook die zijn er. Ik lees berichten over de positieve gevolgen voor de natuur nu een groot deel van het maatschappelijk leven stil ligt. Er is minder vervuiling door vlieg- en autoverkeer; de lucht is schoner geworden. Daarnaast lijkt er meer samenhorigheid te zijn door deze gemeenschappelijke “vijand”. Er is meer tijd voor elkaar in de gezinnen. En wat zou het mooi zijn als er ook meer tijd is (of eigenlijk: wordt genomen) voor bezinning en gebed, voor het zoeken van God en het leven tot Zijn eer.

Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar juist in deze tijd kan iets wat je hoort of leest extra veel indruk maken. Een Bijbelgedeelte, een preek of een lied. Bij een recent concert hebben we The Lamention gezongen van Bairstow. Een indrukwekkend mooi stuk met een inhoudsvolle boodschap. Die boodschap is juist ook in deze tijd zo mooi. De klaagliederen, die in het lied worden vertolkt, spreken van lijden, maar ook van troost en hoop. Juist in moeilijke tijden kan het vertrouwen op God groeien!

“Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.” Klaagliederen 3:22-24

Die hoop wens ik jullie allen toe!

Henriëtte van Dijk

Psalmenconcert in de Augustijnenkerk te Dordrecht GAAT NIET DOOR !

Mogelijk dat we het concert in het voorjaar van 2021 kunnen uitvoeren maar dat is nu nog niet te zeggen. We houden u/jullie op de hoogte.


Mededeling

We zijn dringend op zoek naar tenoren en alten.