Meezingen

 

MEEZINGEN

Achtergrondinfo

Ons koor is opgericht op 1 maart 1997. De Italiaanse naam ‘Canto di Lode’ betekent:Lofzang. De grondslag van onze vereniging is het Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Een ieder die met deze grondslag kan instemmen, is van harte welkom.

Muziekkeuze

Ons doel is om muziek vanaf ongeveer de tweede helft van de 17e eeuw ten gehore te brengen, waaronder werken van bekende- en ook minder bekende componisten. Daarnaast ook wat meer eigentijdse muziek. Dat betekent dat we grote werken zoals bijvoorbeeld  de ‘Messiah’ van G.F. Handel en het Weihnachts Oratorium van J.S. Bach zingen maar ook muziek uit de vorige eeuw van bijvoorbeeld Edward Elgar of Ralph Vaughan Williams. Van onze (aspirant-)leden vragen wij enige muzikale kennis, betrokkenheid en – wat zeker zo belangrijk is – een enthousiaste inzet.  Om bovengenoemd doel te bereiken, verwachten wij dat door de leden ook thuis wordt gestudeerd.

Repetities

De repetities worden wekelijks op maandagavond gehouden tussen 19.45 uur en 22.00 uur in de Ontmoetingskerk, Zevensprong 4, 2907 TK Capelle aan den IJssel (tel. 010-4511501). Indien nodig plannen wij tussentijds extra repetitie(mid)dagen. We verwachten van de leden dat zij de repetities trouw bijwonen. Bij verhindering ontvangen we graag een berichtje.

Contributie

De contributie bedraagt € 75,00 per kwartaal. Dit bedrag wordt na verstrekte machtiging per incasso overgemaakt op bankrekening        NL78 INGB 0007 7782 10 op naam van Ref Oratoriumver Canto Di Lode. Een andere wijze van betalen van de contributie is mogelijk in overleg met de penningmeester.

Hand- en spandiensten tijdens de repetities

Tijdens de repetities helpen de leden mee met eventuele andere bezigheden. Zoals bijvoorbeeld bij zingen op een andere locatie zorgen voor koffie of thee of het verplaatsen van stoelen of de piano (indien nodig).

Aanschaf en gebruik muziek

De partituren worden door de leden zelf gekocht en zijn dus  vanaf dat moment persoonlijk eigendom. De vereniging draagt wel zorg voor het gezamenlijk inkopen van de stukken. Dit is zeker kostenbesparend en voordeliger voor de leden. Kleinere partituren kunnen door het koor verstrekt worden en blijven eigendom van de vereniging. De leden worden verzocht om wijzigingen en aanduidingen door de dirigent met potlood daarin aan te brengen.

Zangmap

De leden dienen zelf een zwarte zangmap aan te schaffen voor het gebruik bij concerten.

Kledingvoorschrift concerten

Elk koorlid schaft voor zichzelf zwarte kleding en schoenen aan. Van de dames wordt verwacht dat zij bij de concerten een jurk of rok dragen, met een zwarte panty en eventuele sieraden of accessoires in bescheiden vorm. Voor de heren geldt: een zwart kostuum, wit overhemd en een door het koor verstrekte grijze stropdas (deze kwalitatief hoogwaardige stropdas wordt door het lid zelf bekostigd en is dan eigendom van het lid).

Stemtest

Als u zich aanmeldt als lid neemt de dirigent, in aanwezigheid van een bestuurslid, een stemtest af die bepalend is voor de definitieve toelating. Laat u zich hierdoor vooral niet afschrikken.

Wachtlijst

Bij het toelaten van nieuwe leden wordt gelet op een evenwichtige stemmenverhouding. Dit kan betekenen dat u tijdelijk op de wachtlijst wordt geplaatst.

Kooropstelling

Alle leden van het koor krijgen een plaats toegewezen of kunnen die toegewezen krijgen, afhankelijk van stem en lengte. De voorzitter fungeert als contactpersoon.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten liggen ter inzage bij het secretariaat. Bij aanvang van uw lidmaatschap ontvangt u een inlogcode voor het ledengedeelte van de website van het koor. Hier vindt u zowel de statuten als het huishoudelijk reglement van ons koor.

Sponsors

Sponsors zijn een bron van inkomsten voor het koor. Alle leden dragen dan ook een steentje bij  in de werving ervan.

Ledenlijst

De ledenlijst is voor leden op de website te vinden en is ook te printen.

Ledenposter

De ledenposter is een bestand met daarin een pasfoto en de gegevens van elk lid. Het wordt zeer op prijs gesteld als nieuwe leden ook een pasfoto inleveren (liefst een digitaal fotobestand), zodat deze in de ledenposter kan worden opgenomen. Contactpersoon is Peter den Engelsman.