Choral Evensong " O for a closer walk with God "

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst
gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie, maar wordt
tegenwoordig ook in steeds meer kerken in Nederland toegepast.

Een Evensong kan gezien worden als het equivalent van de vespers in de Rooms-katholieke en de Lutherse kerk. Bij een Evensong is een koor betrokken dat zowel a capella als met orgelbegeleiding zingt. De kerkgangers hebben soms een participerende rol wanneer zij enkele liederen meezingen. Het koor zingt Engelse koormuziek.

De choral evensong heeft een hele lange geschiedenis. Eigenlijk gaat deze zelfs terug tot de vroege middeleeuwen. De choral evensong is namelijk gebaseerd op twee van de acht getijdediensten die monniken volgens de regel van Benedictus uit de 6e eeuw dagelijks moesten eerbiedigen. Het samenvoegen van deze twee getijdediensten tot de evensong die we vandaag kennen, gebeurde in de 16e eeuw. De traditie rond de choral evensong is sinds die tijd een hele levendige.

In het Book of Common Prayer uit 1642 wordt een vaste volgorde beschreven voor het vieren van de choral evensong. Het Book of Common Prayer is de gemeenschappelijke titel van een aantal gebedenboeken van de Kerk van Engeland en van andere Anglicaanse kerken, gebruikt door de Anglican Communion. Het eerste boek, verschenen in 1549, tijdens de regering van Edward VI, was een product van de Engelse Reformatie na de breuk met Rome. 

De liturgische volgorde van de evensong kent de volgende elementen: 

 • Introit
 • Versicles (preces & responses)
 • Office hymn
 • Psalm(s)
 • 1st Lesson (Old Testament)
 • Canticles (Magnificat)
 • 2nd Lesson (New Testament)
 • Canticles (Nunc Dimittis)
 • Creed
 • Versicles (preces & responses)
 • Anthem
 • Intercessions
 • Blessing
 • Finals
 • Hymn

Hoewel de volgorde van de elementen vaststaat, is er de nodige ruimte om delen wel of niet mee te nemen in een viering. Versicles, psalm, canticles, anthem en de lessons zijn zeker vaste elementen. De andere onderdelen kunnen naar goeddunken worden weggelaten. Nog dagelijks worden er choral evensongs gezongen in de kathedralen en in college chapels van oude universiteiten in Groot-Brittannie. Door de eeuwen heen hebben vele componisten zich laten inspireren tot het schrijven van materiaal voor deze dienst en ook nu gebeurt dat nog volop. Het repertoire waaruit gekozen kan worden is dan ook zeer omvangrijk. Tenslotte is de choral evensong een prachtige vorm om te zoeken naar verdieping.

Toegang gratis - uitgebreid programmaboekje met uitleg en de Engelse tekst met daarnaast de Nederlandse vertaling. Op deze manier is het voor iedere bezoeker mogelijk om deze Choral Evensong helemaal mee te beleven. Bij verschillende onderdelen worden coupletten door onze bezoekers meegezongen!

Programma:

Organ Prelude

Introïtus                   Oh! For a closer walk With God                           C.V. Stanford (1852-1924)

Preces                     O Lord, open thou our lips                                   R. Ayleward (1626-1669)

Psalms                    Psalm 14                                                              M. Camidge (1758-1844)

The first Lesson      The Lamentations 3:25-40                                   reading

Office hymn             Immortal, invisible, God only wise 

Magnificat                Magnificat in D                                                    J. Hawes (1916-2004)

The second Lesson Luke 15:11-32                                                     reading

Nunc Dimitis             Nunc Dimittis in D                                              Jack Hawes (1916-2004)

Apostles'Creed         The Apostles'Creed                                           reading

Responses, Our Father The Lord be with you….                                R. Ayleward (1626-1669)

and Collects                            

Prayers                       Lord, let me know mine end                             M. Greene(1696-1755)

Anthems                     The Lamentation                                               E.C. Bairstow (1874-1946)

                                   Te Deum in B fat, Opus 10                                C.V. Stanford (1852-1924)

Closing hymn              Praise to the Lord, the Almighty     

Blessing                     Thou wilt keep him in perfect peace                   S.S. Wesley (1810-1876)

Dismissal                    The Lord Bless you an keep you                        P. Lutkin (1858-1931)

Organ Voluntary           

 

Na afloop is er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de gemaakte onkosten!