Concerten

Choral Evensong in de Bethelkerk in Vlaardingen.(Gaat niet door!)

Vanwege maatregelen van de regering i.v.m. het Coronavirus gaat deze Evensong niet door...! De bedoeling is dat we Deo volente dit concert op een ander tijdstip alsnog uitvoeren. Via deze website zal daarover informatie worden gedeeld.

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie, maar wordt tegenwoordig ook in steeds meer kerken in Nederland toegepast.

Bij een Evensong is een koor betrokken dat zowel a capella als met orgelbegeleiding zingt. De kerkgangers hebben soms een participerende rol wanneer zij enkele liederen meezingen. Het koor zingt Engelse koormuziek.De choral evensong heeft een hele lange geschiedenis. Eigenlijk gaat deze zelfs terug tot de vroege middeleeuwen. De choral evensong is namelijk gebaseerd op twee van de acht getijdediensten die monniken volgens de regel van Benedictus uit de 6e eeuw dagelijks moesten eerbiedigen. Het samenvoegen van deze twee getijdediensten tot de evensong die we vandaag kennen, gebeurde in de 16e eeuw. De traditie rond de choral evensong is sinds die tijd een hele levendige.

In het Book of Common Prayer uit 1642 wordt een vaste volgorde beschreven voor het vieren van de choral evensong. Het Book of Common Prayer is de gemeenschappelijke titel van een aantal gebedenboeken van de Kerk van Engeland en van andere Anglicaanse kerken, gebruikt door de Anglican Communion. Het eerste boek, verschenen in 1549, tijdens de regering van Edward VI, was een product van de Engelse Reformatie na de breuk met Rome. 

 

De liturgische volgorde van de evensong kent in grote lijnen de volgende elementen:  

 • Orgel Prelude
 • Introit
 • Versicles (preces & responses)
 • Psalms
 • 1st Lesson (Old Testament)  
 • Office Hymn
 • Canticles (Magnificat)
 • 2nd Lesson (New Testament)
 • Canticles (Nunc Dimittis)
 • Creed
 • Versicles (responses, our Father and Collects)
 • Prayers
 • Anthems
 • Closing hymns
 • Blessing
 • Dismissal
 • Organ Voluntary

Hoewel de volgorde van de elementen vaststaat, is er de nodige ruimte om delen wel of niet mee te nemen in een viering. Versicles, psalm, canticles, anthem en de lessons zijn zeker vaste elementen. De andere onderdelen kunnen naar goeddunken worden weggelaten. Nog dagelijks worden er choral evensongs gezongen in de kathedralen en in college chapels van oude universiteiten in Groot-Brittannie. Door de eeuwen heen hebben vele componisten zich laten inspireren tot het schrijven van materiaal voor deze dienst en ook nu gebeurt dat nog volop. Het repertoire waaruit gekozen kan worden is dan ook zeer omvangrijk. Tenslotte is de choral evensong een prachtige vorm om te zoeken naar verdieping.

Toegang gratis - uitgebreid programmaboekje met uitleg en de Engelse tekst met daarnaast de Nederlandse vertaling. Op deze manier is het voor iedere bezoeker mogelijk om deze Choral Evensong helemaal mee te beleven. Bij de Closing Hymns worden coupletten door onze bezoekers meegezongen!

Ter bestrijding van de niet geringe onkosten is er een collecte, die we van harte aanbevelen.

Programma:

Psalmenconcert in de Augustijnenkerk te Dordrecht (mits van overheidswege concerten weer plaats mogen vinden. De toekomst is ook wat dat betreft nog onzeker).

Op zaterdag 19 september 2020 om 20:00 uur hopen we en mooi en boeiend concert te geven in de Augustijnenkerk. Bekende en minder bekende bewerkingen van (delen van) psalmen zullen worden uitgevoerd. Bij het begin en aan het einde van het programma is er samenzang van het koor en de bezoekers. Onder meer zingen we psalmbewerkingen van J.S. Bach, W.A. Mozart, F. Mendelssohn, C.V. Stanford en H.Sumsion. Medewerking aan de avond wordt gegeven door de sopraan Marlotte van 't Hoff en de organist Arjen Leistra, die voor ons ook een orgelsolo zal spelen. Tijdens het programma is er een pauze. De kerk is open vanaf 19:30 uur.

Verdere bijzonderheden, ook met betrekking tot kaartverkoop, volgen zodra definitief bekend is of dit concert door zal gaan.