Johannes Passion van J.S. Bach

Uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach (1685-1750) door Canto di Lode met medewerking van solisten en orkest. Zowel de Johannes Passion als de Matthäus Passion behoren tot de meest beroemde werken van Bach. Passionen of passies zijn muziekstukken die gaan over het lijden van Christus. Al in de vierde of vijfde eeuw wordt het lijden van Jezus Christus op Palmzondag uitgebeeld. Oorspronkelijk door enkele geestelijken maar later veranderden de passies geleidelijk en ontstonden koor- en solopartijen, er werden Bijbelteksten en gezangen toegevoegd en er werd meerstemmig gezongen.

De Johannes Passion was eigenlijk bedoeld om uit te voeren tijdens de kerkdienst. Tussen de twee delen werd door de dominee zelfs nog gewoon een preek gehouden. Als we naar de tekst kijken zien we dat de evangelietekst uit Johannes bijna letterlijk wordt gevolgd met op twee plaatsen een gedeelte uit het Mattheus evangelie. De teksten van de aria’s zijn mogelijk van Bach zelf, geïnspireerd door passieteksten van zijn tijdgenoten. Het openingskoor wijst duidelijk naar psalm 8,2: HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Lande…. De koraalteksten zijn te vinden bij Luther , Heerman en Gerhardt .

De koorzang is onder te verdelen in zelfstandige koren zoals bijvoorbeeld het openingskoor: Herr, unser Herrscher… of als de Joden voor Pilatus: Lässest du diesen los, so bist….of als de soldaten die dobbelen om het kleed van Christus: Lasset uns den nicht zerteilen…..

als Koralen zoals bijvoorbeeld nr 14: Petrus, der nicht denkt zurück..

en als begeleider zoals in nr 32 in de aria: Mein teurer Heiland, lass dich fragen…

De solozang valt te onderscheiden in Aria’s, vaak beschouwende teksten en de Recitatieven, gezongen door de solist die het Bijbelverhaal vertelt (Evangelist) en door de solist die de woorden van Christus uitspreekt.

 Op een bijzonder knappe en fijnzinnige manier heeft Bach deze Johannes Passion gecomponeerd. Muziek en tekst horen bij elkaar. Duidelijk is dit gedurende de gehele passion te horen. Bijvoorbeeld als de Joden roepen: Kreuzige Ihn. Of bij het spottende: Sei gegrüsset, lieber Jüdenkönig .

Wat de Johannes Passion toch wel onderscheidt van de Matthäus Passion is dat de laatste eindigt en berust als het ware bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. De Johannes Passion is anders. Natuurlijk is het een passie over het lijden en sterven van de Zoon van God . Maar daar eindigt het niet. Bach neemt ons als het ware mee naar Pasen met een prachtig en jubelend slotkoraal: Alsdenn vom Tod erwekke mich, dass meine Auge sehen dich in aller Freud, o Gottes Sohn, mein Heiland und Genadethron! Herr Jesu Christ, erhöre mich, ich will dich preisen ewiglich!

 

Tot de dag van het concert gelden de voorverkoopprijzen. Op de dag van het concert betaalt u bij de kassa in de kerk. Dan zijn de toegangsprijzen respectievelijk €25 (normaal), €15,00 (jongeren 13 t/m 20 jaar) en voor de kinderen t/m 12 jaar blijft het gratis.

Wanneer de verkoop van start gaat zal dit worden aangegeven op de website.

De uitvoering olv Rinus Verhage door Canto di Lode van de Johannes Passion vindt plaats met medewerking van het Barokensemble Eik en Linde, Wim Diepenhorst (continuo), Heleen Koele-sopraan, Marie Anne Jacobs-alt, Leon van Liere-tenor, Frank Fritschy-tenor, Vincent Spoeltman-bas en Martijn Sanders-bas.

 

Kaarten bestellen